Tel. 603 813 092
Husova 128/IV, 286 01 Čáslav
IČ 290 13 496

Lidé

Dlouholetý vývojář, nejprve GIS aplikací ve firmách ÚHÚL, Help Service a Topol Pro, krátce pracoval ve Škodě Auto a Intergraph Posléze jako OSVČ vyvíjel různé systémy na zakázku.

Vystudoval ČVUT FEL, obor technická kybernetika, postgraduál počítačová grafika.

Během studia na VŠ získala zkušenosti s GIS aplikacemi a osvojila si základy programování (Linux, C++, Java) a databázových systémů. Po ukončení studia se stala zaměstnancem OSVČ Ing. Oldřicha Šmída a převzala projekty v PHP.

V současné době se podílí na vývoji aplikací (C#.NET, ASP.NET, MS SQL) pro firmu ITSmid s.r.o.

[CV] vlastní stránky

Marek Šmíd, kromě vývojářských a konzultačních činností pro ITSmid, dokončuje také doktorské studium na Katedře kybernetiky, Fakulty elektrotechnické ČVUT se specializací na sémantické technologie a geografické systémy (GIS).

Vystudoval na ČVUT FEL magisterský obor Umělá inteligence, absolvoval jednoletý studijní výměnný program na Milwaukee School of Engineering, Wisconsin, USA, a podílel se na tříměsíčním výzkumném projektu na Open University, Milton Keynes, UK. Na ČVUT FEL učí již několik semestrů předměty zaměřené na databáze a na Java Enterprise technologie.

Realizoval portál na sledování aut sledujauto.cz. Kromě tvorby webových portálů, informačních systémů, a GIS aplikací patří mezi jeho další zkušenosti vývoj desktopových aplikací, administrace linuxových serverů, sémantické jazyky (OWL, RDF, apod.), a také programování firmware elektronických zařízení.

Doktorský student informatické fyziky na FJFI ČVUT, kde mj. učí základy linuxových systémů a numerické metody na počítači. Primárně se zabývá numerickým modelováním a experimenty s laserem produkovaným plazmatem, a to v úzké spolupráci se Sorbonne Universités, Pierre and Marie Curie, Paris.

Mezi jeho stěžejní neakademickou činnost patřila spolupráce se Škoda auto, a.s. na vývoji systému webových dotazníků, programování CMS systému v Továrna, a.s. či vývoj vlastního systému pro maloobchodní skladové hospodářství. Také dobrovlnicky vyvíjí webový systém sledování kvality pro Hnutí Brontosaurus.